Colaboratori

 

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ

Unitate arondată: Grădiniţa cu Program Prelungit Neghiniță Cluj-Napoca

 

 

 

 

 

 

SERVICII DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

oferite de Profesor consilier școlar Cristina Copil

Consilierea individuală a copiilor , a părinţilor/familiei şi a cadrelor didactice în probleme legate de cunoaştere/autocunoaştere, de adaptare a copiilor la cerinţele grupei şi ale grădiniţei , de optimizare a relaţiilor copil–copil, copil–educatoare, grădiniţă–familie, grădiniţă–comunitate locală, cu scopul prevenirii şi diminuării factorilor care conduc la eşec în adaptare, formare, dezvoltare, învăţare şi la tulburări ale comportamentului copiilor;

Observarea psihopedagogică a copiilor;

Organizarea şi susţinerea de sesiuni/activităţi/întruniri de formare continuă pentru personalul didactic şi nedidactic al grădiniţei şi pentru părinţi, pe teme ce urmăresc prevenţia, reducerea riscurilor şi rezolvarea unor situaţii de criză.

Recomandări pentru părinţi privind consultatea altor instituţii – centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice ;

Materiale pentru suport și documentare în rezolvarea problemelor specifice, atât în format clasic (articole, broșuri, fișe de lucru), precum și în format electronic, prin trimitere pe e -mail, în stil personalizat, în funcție de fiecare solicitare.