Optionale si excursii

Demersul educațional din grădinița noastră urmărește să asigure accesul la o educație complexă și echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiția socială și materială, apartenența etnică ori religioasă. În grădinița noastră, învățarea este centrată pe copil și pe nevoile individuale ale acestuia prin aplicarea unui curriculum echilibrat, relevant, diferențiat, care asigură șanse egale în educație.

    Valorile dominante ce caracterizează grădinița noastră sunt: responsabilitatea, cooperarea, generozitatea, munca în echipă, încrederea și respectul faţă de copil și familia acestuia, devotamentul, libertatea în exprimare, receptivitatea și creativitatea într-un climat stimulativ.

    Împreună învățăm să fim creativi, încrezători în forțele proprii, să gândim pozitiv și să fim atenți la nevoile celor din jur.